Acte necesare

ALTE INFORMATII PUBLICE / ACTE NECESARE

Acte necesare pentru inregistrarea naşterii

Termene - 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata - 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort - 24 ore din momentul decesului, pentru copilul nascut viu, dar care a decedat inainte de expirarea celor 15 zile Acte necesare - certificatul medical constatator al nasterii copilului cu numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului - certificatul de nastere si actul de

Mai mult   


Acte necesare pentru inregistrarea tardiva a nasterii

Competenta: Primaria unde a avut loc nasterea Conditii si procedura - In situatia in care cel nascut nu a implinit varsta de 1 an, sau in cazul copilului nascut mort si neinregistrat in termen de 3 zile de la data nasterii. In aceasta situatie inregistrarea nasterii se face cu aprobarea primarului localitatii unde s-a produs nasterea pe baza declaratiei facute de catre persoana care declara nasterea, din care sa rezulte motivele intarzierii declararii nasterii, anexandu-se eventual

Mai mult   


Acte necesare pentru inregistrarea casatoriei

Aceasta se face in baza declaratiei de casatorie data in scris ,cu 10(zece) zile inainte de data casatoriei, in fata ofiterului de stare civila si care trebuie sa cuprinda: - dorinta de a se casatori; - faptul ca cei care vor sa se casatoreasca au luat cunostinta reciproca de starea sanatatii lor si de conditiile prevazute in Codul familiei; - ce nume de familie vor purta in timpul casatoriei. Sunt necesare: - actul de identitate - certificatul de nastere, in original si

Mai mult   


Acte necesare pentru inregistrarea casatoriei cu un cetatean strain

- pasaportul - adeverinta de domiciliu si stare civila de la locul de domiciliu (Primarie) - tradusa si legalizata la un notar public roman - certificat de nastere in original si copie - dovada eliberata de misiunea diplomatica sau oficiile consulare (din Romania) ale tarilor a caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond cerute de legea lor nationala pentru incheierea casatoriei - certificate prenuptiale - declaratia

Mai mult   


Eliberarea la cerere a certificatului de stare civilă

Cererea pentru solicitarea unui nou certificat de stare civila se depune de catre solicitant la primaria unde a fost inregistrata nasterea, casatoria sau decesul, mentionand imprejurarile in care acestea au disparut, au fost distruse, pierdute etc. Pentru eliberare sunt doua situatii : - situatia in care solicitantul domiciliaza sau are resedinta in localitatea a carei primarie detine actele de stare civila ale solicitantului. In acest caz se respecta conditiile conform procedurii.

Mai mult   


Acte necesare pentru schimbarea numelui

Competenţa :Primaria localitatii in care domiciliaza solicitantul Sunt necesare : - Cererea de solicitare a schimbarii numelui, bine motivata, care trebuie sa fie insotita de urmatoarele : - Certificatele de stare civila in original : nastere, casatorie si nastere ale copiilor minori (daca este cazul) - Un exemplar din Monitorul Oficial al Romaniei in care a fost publicata cererea de schimbare a numelui - Actul de consimtamant dat in forma autentica al celuilalt

Mai mult   


Acte necesare pentru inregistrarea decesului

Acte necesare - Certificatul constatator de deces - Buletinul de identitate al decedatului - Certificatul de nastere si casatorie - Livretul militar pentru barbatii care nu au implinit varsta de 50 de ani - La inregistrarea decesului se va prezenta o ruda de gradul I (sot, sotie, parinti, copii), cu buletinul de identitate - Inregistrarea deceselor care au o cauza naturala se face in termen de 3 zile, iar decesele care au o cauza violenta in termen de 24

Mai mult   


Transcriere acte

- Actele de stare civila privind cetatenii romani aflate in strainatate, care se inregistreaza la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei, se trimit prin Ministerul Afacerilor Externe, pe masura completarii lor, la Primaria Sectorului 1 al municipiului Bucuresti impreuna cu documentele primare pe baza carora s-au intocmit actele. - Actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in strainatate, la autoritatile locale competente, se transcriu,

Mai mult   


Acte necesare pentru acordarea livretului de familie (acordat la cererea solicitantului)

Acte necesare - Cerere /tip - Actele de identitate ale sotilor si ale copiilor pana la varsta de 14 ani, daca se afla in intretinerea parintilor - Certificatul de casatorie - Certificatul de deces daca unul dintre soti este decedat - Hotararea judecatoreasca de divort, definitiva si irevocabila - Dovada domiciliului comun al sotilor


Alocaţie de stat

Acte necesare intocmirii dosarului : - cerere tip acordare alocatie de stat - original si copie B.I. - sot / sotie - original si copie certificat nastere - copil - negatie din localitatea unde isi are domiciliul unul dintre soti (daca nu are domiciliul in Buftea) - declaratie pe proprie raspundere - dosar PENTRU SOLUTIONAREA PROBLEMELOR VA ADRESATI COMPARTIMENTULUI ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI LOCALITATII SCINTEIESTI


Alocaţie pentru copii nou nascuţi

Acte necesare intocmirii dosarului : - cerere tip acordare alocatie pentru copiii nou nascuti - original si copie B.I. - mama - original si copie certificat nastere copil nou-nascut - original si copie certificate nastere - copiii nascuti anterior - declaratie notariala privind rangul copilului - negatie din localitatea unde a avut loc nasterea (daca copilul nu este nascut in localitatea ) - dosar . PENTRU SOLUTIONAREA PROBLEMELOR VA

Mai mult   


Ajutor social

Acte necesare intocmirii dosarului de ajutor social : - cerere tip acordare ajutor social - copie B.I. - membrii familiei - copie certificate nastere - copie certificat de casatorie - adeverinte de venit (salatiu luna curenta) - declaratie pe proprie raspundere privind veniturile - certificat fiscal (circa financiara) - adeverinta teren agricol - adeverinta scoala (in care se v-a specifica daca are bursa ) - cupon alocatie de

Mai mult   


Alocatie complementara

Acte necesare intocmirii dosarului de alocatie complementara : - cerere tip alocatie complementara; - copie livret de familie; - copie certificat de nastere (parinti si copii); - copie certificat de casatorie; - copie B.I./C.I. (parinti si copii); - taloane de alocatie stat; - adeverinta de salariu(daca lucreaza) sau declaratie pe propria raspundere ca nu are nici un venit (daca nu are nici un venit); - adeverinta de la scoala in care sa

Mai mult   


Alocatie de sustinere pentru familia monoparentala

Acte necesare intocmirii dosarului de alocatie de sustinere pentru familia monoparentala : - cerere tip de alocatie de sustinere pentru familia monoparentala - copie livret de familie; - copie certificat de nastere (parinti si copii); - hotarare de divort / plasament / incredintare; - copie B.I. /C.I. (parinti si copii); - taloane de alocatie de stat; - adeverinta de salariu sau declaratie pe propria raspundere; - adeverinta de la scoala;

Mai mult   


Acte si probleme - Persoane cu handicap - Angajarea asistentilor

Acte necesare: - cerere de angajare ( anexa 4) - pentru prima angajare; - act de identitate ( buletin sau carte de identitate al persoanei care solicita angajarea) - (original si copie, varsta minima 18 ani impliniti); - acte de stare civila ale persoanei care solicita angajarea (act nastere si casatorie, original si copie); - acte de studii - original si copie (cu exceptia sot/sotie); - talon de control medical de la medicul de familie; - decizie de

Mai mult   


ACTE PRIVIND PERSOANA CU HANDICAP GRAV

- certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap pentru persoana care necesita asistent personal-original si 3 copii; - act de indentitate al persoanei cu handicap (buletin sau carte de identitate, original si copie); - acte de stare civila ale persoanei cu handicap (act de nastere si casatorie, original si copie); - talon de pensie ( daca este pensie sau ajutor special sau de alocatie dubla); - acordul scris al familiei sau sustinatorilor in

Mai mult   


REINOIRE DOSAR DE INSOTITOR

- cerere angajare (anexa 4); - certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap al persoanei care necesita asistent personal original si trei copii xerox; - raport de activitate din trei in trei luni. PENTRU SOLUTIONAREA PROBLEMELOR VA ADRESATI COMPARTIMENTULUI ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI LOCALITATII SCINTEIESTI.


Legislatia folosita in cadrul compartimentului de asistenta sociala este urmatoarea:

- Legea nr.705/2001 privind sistemul de asistenta sociala - Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale - H.G. nr. 1099/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat . - Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social - Legea nr.61/1993 privind alocatia de sta pentru copii, republicata - Legea nr.105/2003 privind alocatia suplimentara complementara si alocatia

Mai mult