Istorie

INFO COMUNA / ISTORIE

Determinarea colectivităţii asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local şi a primarului, date privind istoricul comunei.

Comuna Scînteiesti, s-a format în timp prin unirea a doua sate Scînteiesti si Fîntînele, în urma procesului de reîmpartire administrativa a teritoriului a doua comune învecinate Frumusita si Foltesti.Satul Scînteiesti(comuna Frumusita) si satul Fîntînele(comuna Foltesti) au format în secolul al XIX-lea o parohie.
Despre comuna Scînteiesti apar referiri si în "Marele dictionar Geografic al României" alcatuit de George Ioan Lahovari si Editat de Societatea Geografica Româna prin Stab.Grafic JV Socecu în anul 1902, astfel:
,,Scînteiesti-sat, în Judetul Covurluiu, plasa Prutul, Comuna Frumusita, la vreo 8 Km, spre Vest, de resedinta comunei. Are o populatie de 240 familii sau 1018 suflete, o biserica si o scoala.. Împreuna cu catunul Fântânele, din Comuna Foltesti, formeaza o parohie aparte având catedrala cu hramul Sf.Gheorghe, deservita de un preot ajutor si patru cântareti......,,
,,Fântânele-sat în Comuna Foltesti, plasa Prutul, Judetul Covurluiu, cu 131 familii,sau 588 suflete. Are o biserica si o scoala...,,
Înfiintarea de drept a comunei s-a petrecut practic în anul 1925, prin amintita reîmpartire teritoriala a comunelor Foltesti si Frumusita, an cu care se detin si primele registre de stare civila ale comunei.