Istorie

INFO COMUNA / ISTORIE

Determinarea colectivităţii asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local şi a primarului, date privind istoricul comunei.

Comuna Scînteieşti, s-a format în timp prin unirea a două sate Scînteieşti şi Fîntînele, în urma procesului de reîmpărţire administrativă a teritoriului a două comune învecinate Frumuşiţa şi Folteşti.Satul Scînteieşti(comuna Frumuşiţa) şi satul Fîntînele(comuna Folteşti) au format în secolul al XIX-lea o parohie.
Despre comuna Scînteieşti apar referiri şi în "Marele dicţionar Geografic al României" alcătuit de George Ioan Lahovari şi Editat de Societatea Geografică Română prin Stab.Grafic JV Socecu în anul 1902, astfel:
,,Scînteieşti-sat, în Judeţul Covurluiu, plasa Prutul, Comuna Frumuşiţa, la vreo 8 Km, spre Vest, de reşedinţa comunei. Are o populaţie de 240 familii sau 1018 suflete, o biserică şi o şcoală.. Împreună cu cătunul Fântânele, din Comuna Folteşti, formează o parohie aparte având catedrala cu hramul Sf.Gheorghe, deservită de un preot ajutor şi patru cântăreţi......,,
,,Fântânele-sat în Comuna Folteşti, plasa Prutul, Judeţul Covurluiu, cu 131 familii,sau 588 suflete. Are o biserică şi o şcoală...,,
Înfiinţarea de drept a comunei s-a petrecut practic în anul 1925, prin amintita reîmpărţire teritorială a comunelor Folteşti şi Frumuşiţa, an cu care se deţin şi primele registre de stare civilă ale comunei.