Populatie

INFO COMUNA / POPULATIE

Date privind populaţia comunei-evoluţia numerică în secolul XX, şi previziunile pe termen mediu şi lung.

Fara a exista o situatie fixa, privind numarul populatiei la începutul secolului XX,redam cifrele mentionate mai sus reiesind pe total comuna 371 familii si 1703 suflete.Nu se stie exact cum a evoluat populatia pâna în prezent dar se stie ca au fost perioade de crestere a natalitatii în perioadele 1930-1938,1960-1980,si perioade de scadere 1916-1918,datorate primului razboi mondial, 1038-1950,datorate celui de-al doilea razboi mondial.
Sintetizând,rezulta ca în perioadele de crestere a natalitatii,rata a fost de circa 25-30%,iar în perioadele de scadere de circa 6-9%.
Rata mortalitatii a oscilat si ea de la 10-11%,la începutul secolului la 8-9%,la sfarsitul secolului si începutul mileniului III.
Totusi un fapt concret s-a semnalat si anume, numarul familiilor si a populatiei s-a inversat ajungându-se ca localitatea componenta sa aiba 580 familii, cu o populatie de circa 1950 persoane, iar localitatea Scînteiesti, 370 familii cu 1060 persoane.
Un fenomen care a influentat efectivul populatiei a fost miscarea migratorie de la sat la oras în perioada 1960-1989 ca urmare a industrializarii si de la oras la sat în perioada 1990-pâna în prezent, ca urmare a concedierilor colective.
În ce priveste efectivul populatiei este de circa 3021 suflete din care 48 %barbati si 52%femei, populatia ocupata fiind de 1458 persoane, din care în agricultura 1250 persoane.
Populatia activa este în procent de 85% scolarizata, nivelul de instruire plecând de la scoala generala si mergând pâna la învatamântul superior.
Vârsta medie a populatiei este de 42,5 ani, fiind mai ridicata în satul Scînteiesti, si mai scazuta în satul Fîntînele, si de asemeni mai ridicata la femei fata de barbati.
Populatia este în întregime de nationalitate româna  si religie crestin-ortodoxa.
Ţinând cont de efectivul populatiei înregistrat la aceasta data, de vârsta medie si celelalte elemente, se apreciaza ca efectivul populatiei comunitatii se va mentine relativ stabil pâna la sfarsitul acestui deceniu, dupa anul 2010,  estimându-se o scadere a populatiei.