Populatie

INFO COMUNA / POPULATIE

Date privind populaţia comunei-evoluţia numerică în secolul XX, şi previziunile pe termen mediu şi lung.

Fără a exista o situaţie fixă, privind numărul populaţiei la începutul secolului XX,redăm cifrele menţionate mai sus reieşind pe total comuna 371 familii şi 1703 suflete.Nu se ştie exact cum a evoluat populaţia până în prezent dar se ştie că au fost perioade de creştere a natalităţii în perioadele 1930-1938,1960-1980,şi perioade de scădere 1916-1918,datorate primului război mondial, 1038-1950,datorate celui de-al doilea război mondial.
Sintetizând,rezultă că în perioadele de creştere a natalităţii,rata a fost de circa 25-30%,iar în perioadele de scădere de circa 6-9%.
Rata mortalităţii a oscilat şi ea de la 10-11%,la începutul secolului la 8-9%,la sfărşitul secolului şi începutul mileniului III.
Totuşi un fapt concret s-a semnalat şi anume, numărul familiilor şi a populaţiei s-a inversat ajungându-se ca localitatea componentă să aibă 580 familii, cu o populaţie de circa 1950 persoane, iar localitatea Scînteieşti, 370 familii cu 1060 persoane.
Un fenomen care a influenţat efectivul populaţiei a fost mişcarea migratorie de la sat la oraş în perioada 1960-1989 ca urmare a industrializării şi de la oraş la sat în perioada 1990-până în prezent, ca urmare a concedierilor colective.
În ce priveşte efectivul populaţiei este de circa 3021 suflete din care 48 %bărbaţi şi 52%femei, populaţia ocupată fiind de 1458 persoane, din care în agricultură 1250 persoane.
Populaţia activă este în procent de 85% şcolarizată, nivelul de instruire plecând de la şcoala generală şi mergând până la învăţământul superior.
Vârsta medie a populaţiei este de 42,5 ani, fiind mai ridicată în satul Scînteieşti, şi mai scăzută în satul Fîntînele, si de asemeni mai ridicată la femei faţă de bărbaţi.
Populaţia este în întregime de naţionalitate română  şi religie creştin-ortodoxă.
Ţinând cont de efectivul populaţiei înregistrat la această dată, de vârsta medie şi celelalte elemente, se apreciază că efectivul populaţiei comunităţii se va menţine relativ stabil până la sfărşitul acestui deceniu, după anul 2010,  estimându-se o scădere a populaţiei.