Consiliul Local

ALTE INFORMATII PUBLICE / CONSILIUL LOCAL

Comisiile de specialitate ale consiliului local al comunei Scinteiesti
A. Comisia de specialitate pentru organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, a institutiilor, serviciilor publice si a societatilor comerciale de interes local, cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern

- ILIE IULIAN-CIPRIAN - CIUCUR ELENA - IZVORANU MIHAELA-LENUTA - IZVORANU COSTEL - ROMAN MARINELA


B. Comisia de specialitate pentru dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei

- CIUCUR ELENA - NAZARE VASILE - NEGRAIA MIOARA - PAUN VALERICA - ILIE IULIAN-CIPRIAN


C. Comisia de specialitate pentru administrarea domeniului public si privat al comunei si gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni

- BASARAB SEVERIN - NEGRAIA MIOARA - DAMIAN NELU - IZVORANU MIHAELA-LENUTA - IZVORANU COSTEL