Localitatea dispune de următoarele unități de învățământ:

  • Grădinița cu program normal 1, sat Fântânele
  • Grădinița cu program normal 1, sat Scânteiești
  • Școala Primară 1, sat Scânteiești
  • Școala Gimnazială 1, sat Fântânele

În instituțiile educaționale din comună activează 17 cadre didactice, fiecărui cadru didactic îi revine, în medie, un număr de 13 de elevi. Există riscul scăderii numărului personalului didactic din cauza salarizării scăzute din învățământ sau din cauza interesului scăzut al cadrelor didactice specializate pentru a profesa în mediul rural. Un fenomen negativ care are loc în învățământ este abandonul școlar, care poate fi cauzat de reducerea veniturilor populației.

În comună nu există centru de zi pentru copii sub 5 ani sau creșe unde ar putea avea loc educația ante preșcolară acopiilor.

 

Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2019 erau înscriși un numar de 220 de copii și elevi în grădinițe, școli primare și școli gimnaziale, după cum urmează:

Nr. Crt.Domeniul de învățământNumăr
1Copii înscriși in grădinițe46
2Elevi înscriși in învățământul primar90
3Elevi înscriși in învățământul gimnazial84

Tabelul 17. Numărul de elevi în instituțiile de învățământ, 2019. (Sursa: edemos.insse.ro/portal)

Sari la conținut