Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

Nr.
crt

Beneficiar

Denumire Program Finanțare

Titlul proiectului şi Numărul

contractului de finanţare

Data finalizării/ In derulare

Valoare totala
 proiect

(EURO)/LEI

Valoarea sprijinului

(EURO)/LEI

Stadiu
Proiect

1

Comuna Scânteiești

Program National

PNDL I

Demolare clădire existentă şi construire corp Şcoală cu clasele I-VIII în sat Fântânele , comuna Scânteieşti , judeţul Galaţi

4551/19.12.2017

14.06.2021

5.235546,00 lei

 

 

 

4.772.979,00 lei

finalizat

2

Comuna Scânteiești

Program National

PNDL II

Infiinţare sistem canalizare şi staţie de epurare apă uzată în comuna Scânteieşti , judeţul Galaţi

2012/25.10.2017

 

16.871.280,00 lei

 

 

 

16.092.373,00lei

In derulare

3

Comuna Scânteiești

Program National

PNDL II

Extindere şi modernizare reţea apă în comuna Scanteieşti, judeţul Galaţi

1787/05.03.2018

 

5.271.590,00 lei

 

 

 

4.713.569,00 lei

In derulare

4

Comuna Scânteiești

POC

Dotarea unităților de învățământ din Comuna Scânteiești, județul Galați cu echipamente electronice”

 

 Cod SMIS 2014+ 144928

25.11.2022

 

531.882,83 lei

 

 

 

494.657,79 lei

finalizat

5

Comuna Scânteiești

PNDR 2007-2013

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013

AMENAJARE ZONA DE RECREERE ÎN COMUNA SCÂNTEIEȘTI, JUDEŢUL

28.02.2024

127.677,13 EUR

 

 

 

60.000,00 EUR

finalizat

6

Comuna Scânteiești

PNDR 2007-2013

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013

CREȘTEREA CAPACITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE PRIN DOTAREA UAT COMUNA SCÂNTEIEȘTI

 

C1929074X210721810370/13.10.2023

 

29.222,14 EUR

 

 

 

24.509,22 EUR

in derulare

7

Comuna Scânteiești

PNRR

DOTAREA CU MOBILIER,

MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA

SCÂNTEIEȘTI, JUDEȚ GALAȚI

484DOT ⁄ 2023

 

 

912.559,25 lei

 

 

 

 

912.559,25 lei

In derulare

8

Comuna Scânteiești

PNRR

EFICIENTIZARE ENERGETICA SEDIU ADMINISTRATIV IN SAT FANTANELE, COM. SCANTEIESTI, JUD. GALATI

8981/24.01.2023

 

2.048.930,03 LEI

 

 

 

2.048.930,03 lei

In derulare

9

Comuna Scânteiești

Fonduri guvernamentale

Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

permanent

Suma anuala

 

In derulare

10.

Comuna Scânteiești

Consiliul judetean

REFACERE TOTUARE IN LOCALITATEA SCÂNTEIEŞTI, JUDEŢUL GALAŢİ

 

 

 

finalizat

11

Comuna Scânteiești

Programul Regional Sud-Est 2021- 2027

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE ÎN COMUNA SCÂNTEIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

 

4.313.607,35 LEI

 

 

 

4.182.053,37 LEI

In derulare

12

Comuna Scânteiești

Programul Regional Sud-Est 2021- 2027

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA ȘCOALA SCÂNTEIEȘTI ÎN COMUNA SCÂNTEIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI“

 

 

2.791.450,00 LEI

 

 

 

2.605.743,00 LEI

In derulare

Nr.
crt

Beneficiar

Denumire Program Finanțare

Titlul proiectului şi Numărul

contractului de finanţare

Data finalizării/ In derulare

Valoare totala
 proiect

(EURO)/LEI

Valoarea sprijinului

(EURO)/LEI

Stadiu
Proiect

1.

Comuna Scânteieşti

AFIR

ASFALTARE DRUMURI SCANTEIESTI SI FANTANELE

 

5.055.946,48 lei

 

4.463.577,99 lei

depus

2.

Comuna Scânteieşti

AFIR

PIETRUIRE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA SCANTEIESTI

 

8.896.564,41 lei

 

5.907.462,19 lei

depus

3

Comuna Scânteieşti

ANGHEL SALINGNY

„ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR BĂLENI, CUCA, FRUMUȘIȚA, REDIU, SCÂNTEIEȘTI ȘI SUHURLUI, JUDEȚUL GALAȚI”

Acor de parteneriat cu cele 6 comune

164.466.788,36 lei

 

 

28.224.242,43 lei

depus

4

 

CNI

REABILITARE, EXTINDERE  SI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT FÂNTÂNELE, COMUNA SCÂNTEIEŞTI, CV. 43, P.955, JUD. GALAŢI

 

 

 

depus

 

Comuna Scânteieşti

CNI

REABILITARE DRUMURI IN URMA INUNDATIILOR

 

 

 

depus

5

Comuna Scânteieşti

Fonduri europene

REABILITARE  ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT SCANTEIEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

 

1.088.200,89 lei

 

1.088.200,89 lei

PROIECT

6

Comuna Scânteieşti

Fonduri europene

ASFALTARE DC 30 – FOLTESTI

 

 

 

idee

7.

Comuna Scânteieşti

Fonduri europene

EXTINDERE SI MODERNIZARE ZONA DE RECREERE IN COMUNA SCÂNTEIEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

 

 

 

idee

Sari la conținut