Mihaela-Lenuța 
IZVORANU

Consilier local
Președintele comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț.
Partidul Politic:
PSD
Sari la conținut